Udzielamy pomocy w zakresie urzędowej obsługi inwestycji od samego początku procesu inwestycyjnego do uzyskania przez inwestora pozwolenia na użytkowanie.

Zakup działki

Oferujemy Państwu pomoc i doradztwo już na etapie zakupu działki pod inwestycję budowlaną:

 • •  sprawdzenie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • •  analizę lokalizacyjną,
 • •  usługi geodezyjne

Pozwolenie na budowę

Oferujemy kompleksową usługę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę zarówno projektów indywidualnych, jak i adaptacji projektów typowych.

Na zlecenie Inwestora, po otrzymaniu jego pełnomocnictwa, kompletujemy potrzebne dokumenty i mapy. Występujemy o uzgodnienie i zaświadczenia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę, takie jak:

 • •  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w sytuacji braku planu miejscowego na dany obszar, występujemy z wnioskiem o wydanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
 • •  Zapewnienie dostaw energii, gazu, wody, obioru ścieków oraz warunki przyłączeniowe potrzebnych mediów
 • •  Uzgodnienie lokalizacji zjazdu na działkę oraz zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
 • •  Decyzje wyłączeniowe z produkcji rolniczej lub leśnej (w razie potrzeby)
 • •  Zgoda na wycinkę drzew
 • •  Uzgodnienia projektu przyłączy w ZUD (Zespole Uzgodnień Projektowych)
 • •  Uzgodnienia konserwatorskie
 • •  Pomagamy w zamówieniu mapy do celów projektowych

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Oferujemy kompleksową usługę związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, zgłoszeniem zakończenia budowy do Nadzoru Budowlanego, a także oferujemy pomoc w przypadku zaistnienia istotnych odstąpień od projektu budowlanego, samowoli budowlanej, czy samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.