Projekt typowy

Tańszy, lecz koszt jego należy powiększyć o koszt wstawienia na działkę, adaptacji i ewentualnych zmian w celu dopasowania do indywidualnych potrzeb Inwestora.

Indywidualny projekt

Z pozoru droższy ale „skrojony” na miarę, tworzony specjalnie dla Państwa i dopasowany do Państwa upodobań oraz do konkretnej działki, uwzględniający jej kształt i kierunki świata, a także zbilansowany do posiadanych zasobów finansowych.

Porady przy wyborze projektu gotowego

Przed zakupem projektu gotowego sprawdzamy czy pasuje on do posiadanej działki oraz czy jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub czy spełnia ustalone Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Wspólnie analizujemy układ funkcjonalny domu, proponowane w projekcie materiały budowlane i wykończeniowe.

Adaptacja projektu typowego polega na przystosowaniu zakupionego projektu do wymogów prawa budowlanego, związanych z jego lokalizacją na wybranej działce oraz do indywidualnych potrzeb Inwestora. Adaptacja projektu gotowego powinna zostać wykonana przez uprawnionego architekta, który opracowuje projekt zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Adaptacja obejmuje:

 • •  przejęcie przez osobę adaptującą projekt typowy funkcji głównego projektanta budynku.
 • •  dostosowanie projektu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w razie
  jego braku do Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
 • •  sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki) z naniesionym projektowanym budynkiem – na odpowiedniej mapie geodezyjnej.
 • •  pomoc w uzyskaniu potrzebnych uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji.

W celu adaptacji projektu konieczne jest sprawdzenie:

nośności gruntu, głębokości przemarzania, położenia domu względem stron świata, strefy klimatycznej, ukształtowania terenu

Ewentualne zmiany w projekcie

Jeżeli zakupiony projekt typowy nie całkowicie odpowiada Państwa oczekiwaniom możliwe jest dokonanie zmian do projektu, ale tylko wówczas, jeżeli została na nie wydana zgoda autora projektu. Zmiany te w zależności od zakresu wyceniane są indywidualnie.

W zależności od potrzeb oferujemy również projekt zagospodarowania terenu z przyłączami.

 

Oferujemy następujące projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze indywidualne:

 • •  budynki jednorodzinne nowoczesne i tradycyjne
 • •  budynki wielorodzinne
 • •  budynki użyteczności publicznej
 • •  budynki biurowe
 • •  budynki magazynowe i przemysłowe
 • •  projekty wnętrz mieszkalnych i firmowych

ETAPY TWORZENIA PROJEKTU INDYWIDUALNEGO

 1. 1. Spotkanie u nas w biurze lub na miejscu budowy i rozmowa mająca na celu ustalenie zakresu zlecenia, Państwa potrzeb i preferencji, programu funkcjonalnego, planowanej wielkości budynku…
 2. 2. Stworzenie koncepcji projektu zaprezentowanie pomysłów, przedstawienie koncepcji, naniesienie uwag, zaakceptowanie proponowanych rozwiązań
 3. 3. Opracowanie projektu budowlanego projekt budowlany wielobranżowy to dokumentacja zawierająca rysunki i opis konkretnych rozwiązań na podstawie której otrzymuje się pozwolenie na budowę.
  Projekt budowlany składa się z projektu zagospodarowania terenu, oraz projektu budynku - części architektonicznej, konstrukcji, instalacji co, wody, kanalizacji, gazu i instalacji elektrycznych Zawiera on również szereg dokumentów takich jak m.in.: wypis i wyrys z planu miejscowego, warunki techniczne podłączenia do wszystkich rodzajów sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej), zapewnienie odbioru ścieków itd.
 4. 4. Projekt wykonawczy (na życzenie) projekt zawierający precyzyjne rozwiązania materiałowe i techniczne, detale architektoniczne, rozwiązania trudnych momentów budynku - służący realizacji budynku na budowie
 5. 5. Projekt aranżacji wnętrz w żądanym przez Państwa zakresie, zawiera zestawienia kolorystyczne, projekty mebli indywidualnych, aranżacje poszczególnych pomieszczeń lub całości domu.