Naszym klientom oferujemy porady z zakresu Prawa Budowlanego,  przepisów planistycznych oraz przepisów dotyczących warunków technicznych w budownictwie, a także w zakresie formalności urzędowych związanych z budową i oddaniem do użytkowania obiektów budowlanych.