W naszej ofercie znajdują się również projekty przebudowy, rozbudowy czy też zmiany sposobu użytkowania istniejących już obiektów budowlanych lub ich części (poddasza, lokale użytkowe i mieszkalne).

Oferujemy profesjonalną obsługę związaną z uzyskaniem stosownych zezwoleń urzędowych wymaganych w tego typu inwestycjach budowlanych. Wykonujemy profesjonalne inwentaryzacje obiektów budowlanych oraz opinie i ekspertyzy dotyczące ich stanu technicznego.