Czy warto projektować we Wrocławiu dom z kominkiem ?

Od 1 lipca 2018 r. na terenie Wrocławia obowiązują przepisy tzw. uchwały antysmogowej, wprowadzającej ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrolą nad przestrzeganiem tej uchwały zajmą się inspektorzy PINB, którzy w trakcie kontroli zwracać będą  uwagę na rodzaj zastosowanych instalacji grzewczych w obiektach budowlanych na terenie Gminy Wrocław.
[…]